Určitě jste postřehli změny týkající se řidičského oprávnění skupiny A, respektive jeho získání v autoškole. Co nová vyhláška opravdu změnila?

Dějou se změny, což je rozhodně dobře. Získat papíry na motorku už nebude jen tak se pár hodin projet a pak svézt komisaře kolem parkoviště. Tím nejzásadnějším jsou nové praktické zkoušky, které by měly ukázat schopnost řidiče ovládat motocykl v různých situacích. Mluvíme o novele vyhlášky č. 167/2002 Sb. vyhláškou č. 256/2015 Sb. účinnou ze dne 1.11.2015.

Nemá asi smysl se příliš rozepisovat o jednotlivých změnách, nejlépe se je dočtete ve finální podobě zmiňované vyhlášky, kterou najdete zde. Zajímá nás váš názor, co si o těchto změnách myslíte? My jsme se rozhodli je co nejdřív na vlastní kůži odzkoušet, takže v nejbližších číslech Motohouse (podle počasí) čekejte naše redaktory v praktické i teoretické zkoušce. Snad kvůli tomu nepřijdeme o papíry 🙂 


Mimo jiné se nám k této problematice podařilo získat také vyjádření Asociace Autoškol ČR (web) a její připomínky k vyhlášce:

Výkonná rada AAČR dne 13.11.2015 v České Třebové konstatovala, je nutné ze strany Asociace autoškol ČR zaujmout jasný a transparentní postoj k novelizaci vyhlášky 167/2002 Sb. vyhláškou číslo 256/2015 účinnou ze dne 1.11.2015.

Dlouhodobě prosazujeme změnu ve zkoušení i výcviku řidičů motocyklů všech skupin. S obecným rámcem nově požadovaného zkoušení souhlasíme a shodujeme se s MDČR, že se jedná o pozitivní krok, ale nesouhlasíme s postupem realizace, krátkou legisvakancí a s výstupy k této vyhlášce ze strany MDČR. 

Dlouhodobě prosazujeme změnu ve zkoušení i výcviku řidičů motocyklů všech skupin. S obecným rámcem nově požadovaného zkoušení souhlasíme a shodujeme se s MDČR, že se jedná o pozitivní krok, ale nesouhlasíme s postupem realizace, krátké účinnosti a s výstupy k této vyhlášce ze strany MDČR.

Kladné stránky novelizované vyhlášky považujeme především tyto:

1)   Největší výhodu spatřujeme ve výrazně větší samostatnosti, kvalifikovanosti a odpovědnosti žadatele o řidičské oprávnění jak při výcviku, tak při samotné zkoušce,

2)   Odborná připravenost žadatele bude pravděpodobně výrazně větší, než v současné formě zkoušek (za předpokladu, že bude dodržen smysl směrnice 2006/126/ES),

3)   Pravděpodobně dojde ke zvýšení specializace provozovatelů autoškol, kteří realizují výcvik řidičů motocyklů, čímž dojde ke zvýšení odbornosti i kvalifikací.

Záporné stránky novelizované vyhlášky:

1)   Není vyřešena zodpovědnost žadatele za škodu na majetku a zdravotní následky případných zranění.

2)   MDČR podcenilo komunikaci s jednotlivými ORP a Zkušebními komisaři.

3)   Většina ORP nemá vyřešenu problematiku cvičných a zkušebních ploch.

4)   Nejsou stanoveny přesné parametry cvičných ploch.

5)   Nejsou stanoveny metodické podmínky vedení a hlavně vyhodnocování zkoušek (Kolikrát je možno jízdní úkon opakovat, kolikrát je možné shodit kužel, etc.)

6)   Jakým způsobem bude žadatel i zkušební komisař vyhodnocovat dodržování stanovených rychlostí. Aktuální stanovení rychlostí je neměřitelné, nepřesné a umožňující zvýšení korupce.

7)   Je třeba přesně stanovit výbavu žáka ke zkoušce (navrhujeme pouze zákonem opodstatněné prvky: Helma, ochrana zraku. Další důrazně doporučit)

Doporučení výkonné rady AAČR pro MDČR

AAČR doporučuje vyřešit nejprve všechny výše uvedená negativa a teprve poté zahájit zkoušení žadatelů tímto způsobem.

(Doporučujeme odložit účinnost vyhlášky…)

AAČR důrazně doporučuje MDČR, aby v zimním období intenzivně komunikovala se zástupci ORP o problému zajištění zkušebních ploch na jednotlivých ORP

AAČR důrazně doporučuje MDČR, aby před zahájením zkoušení žadatelů zrealizovala metodické školení všech zkušebních komisařů skupiny A tak, aby zajistila srozumitelný a jednoznačný postup zkoušení na všech ORP

AAČR důrazně požaduje úpravu zákona tak, aby se u motocyklů první a druhá část zkoušky z praktické jízdy hodnotila samostatně a byla i samostatně zpoplatněna

AAČR důrazně požaduje, aby první část zkoušky probíhala v duchu směrnice, co do délky i prověřování dovedností, tedy přehodnocení počtu prověřovaných úkonů

Směrnice požaduje vyzkoušet nejméně 2 pomalé úkony a 2 rychlé úkony a stanoví čas nejméně 10 minut. AAČR navrhuje zkoušet 2 + 2 úkony, které si bude žadatel losovat. Tím nebude nijak dotčena příprava žadatele, protože se bude muset připravit na všechny úkony

AAČR důrazně doporučuje MDČR, aby v jarních měsících roku 2016 zrealizovala několik demonstrativních seminářů pro zkušební komisaře a učitele autoškoly, aby sjednotila postup výuky i zkoušení žadatelů skupiny A.TAK CO VY NA TO? MÁ NOVÁ VYHLÁŠKA SMYSL? 

 

Foto: archiv

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno